Những thay đổi về dịch vụ thị thực Anh Quốc (Visa)

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể giải quyết xin thị thực trong một thời gian ngắn.

Kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2009, hồ sơ xin thị thực Anh Quốc sẽ được giải quyết theo từng bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ & đặt lịch hẹn qua mạng

Những người xin thị thực được yêu khai bản khai trên trang web http://ukinvietnam. fco.gov.uk hoặc www.visa4uk.fco.gov.uk

Sau khi khai bản khai trên mạng, người nộp đơn sẽ tự mình đặt lịch hẹn, chọn ngày giờ để đến nộp hồ sơ tại Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội ( bao gồm những người sống tại khu vực phía Bắc & những người không thuộc diện visa nhanh từ khu vực phía Nam- chi tiết về điều kiện visa nhanh có thể xem trong trang web của chúng tôi), hoặc tại Tổng lãnh sự Quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc hẹn nộp hồ sơ thường có thể đặt trước 4 tuần. Thời gian các cuộc hẹn vẫn được sắp xếp như trước đây: từ 8.30 đến 11.30 các buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ ( sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi).

Những người xin thị thực không thể đặt được lịch hẹn qua mạng có thể đến nộp hồ sơ tại Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh mà không cần đặt hẹn trước. Tuy nhiên những người này sẽ chỉ được giải quyết sau những trường hợp có hẹn từ trước.

Bước 2: Hẹn gặp nộp hồ sơ tại Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Anh

Những người xin thị thực sẽ phải tới nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh vào đúng ngày giờ mà họ đã đăng ký

Tại buổi hẹn này, người nộp đơn sẽ:

Nộp hộ chiếu, bản khai xin thị thực trên mạng đã in ra & toàn bộ giấy tờ kèm theo đơn xin thị thực (tham khảo trang http://ukinvietnam.fco.gov  để biết chi tiết về những giấy tờ phải nộp cho từng loại thị thực)

Lấy dấu vân tay, chụp ảnh

Trả phí thị thực (phí này sẽ không hoàn lại)

Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo cho người xin thị thực về thời điểm nhận lại hộ chiếu

Bước 3: Xét duyệt đơn xin thị thực

Hộ chiếu, đơn xin thị thực & tất cả các giấy tờ liên quan sẽ được gửi sang Đại Sứ Quán Anh tại Bangkok để xét duyệt. Hộ chiếu & giấy tờ sau đó sẽ được gửi trả lại cho Đại Sứ Quán Anh tại Hà NộI hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình xin & xét duyệt thị thực bao gồm cả 3 bước trên thường sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày làm việc đối với những trường hợp xin thị thực thông thường mà không phải theo diện định cư. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào sau thời hạn này, Đại Sứ Quán/ Tổng Lãnh Sự Quán Anh sẽ liên lạc với người xin thị thực & báo một lịch hẹn khác tới nhận hộ chiếu.

Bước 4: Nhận hộ chiếu

Người xin thị thực sẽ quay lại Đại Sứ Quán/ Tổng lãnh Sự Quán Anh vào ngày được hẹn để nhận lại hộ chiếu.

Những thay đổi này cho thấy tầm quan trọng của việc người xin thị thực Anh Quốc cần nộp hồ sơ sớm hơn nhiều trước ngày dự kiến nhập cảnh.

Chúng tôi cũng khuyến cáo tới tất cả những người muốn xin thị thực Anh Quốc rằng họ nên bắt đầu nộp hồ sơ & đặt lịch hẹn qua mạng ít nhất 2 tuần trước khi họ có kế hoạch nhập cảnh vào Anh. Những người không bắt đầu việc nộp hồ sơ trước 2 tuần sẽ có thể gặp trục trặc khi thị thực của họ không thể được xét duyệt kịp thời gian.

Các cuộc hẹn nộp hồ sơ tại Đại Sứ Quán/ Tổng Lãnh Sự Quán Anh có thể đặt qua mạng trước 4 tuần. Chúng tôi cũng xin khuyến cáo cụ thể rằng những trường hợp xin theo diện sinh viên hoặc định cư, nếu có thể, nên bắt đầu nộp hồ sơ sớm hơn 3 tháng trước ngày dự kiến nhập cảnh.

Xin lưu ý rằng, kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2009, Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội & Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thể giải quyết xin thị thực trong một thời gian ngắn.
 

(Theo website Đại sứ quán Anh)

Top