27.990.000 đ
NARITA - TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
Mã tour: HGQTNB
Nơi khởi hành: Hà Nội
NARITA - TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA08/11/2024
NARITA - TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA6 ngày
Ngày khác
Số chỗ Số chỗ còn: 15
Đặt ngay
Liên hệ
TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – KOBE - OSAKA
Mã tour: HGQT5
Nơi khởi hành: Hà Nội
Top